Επικοινωνία

Η προσωπική επαφή είναι αναντικατάστατη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία και την εμπειρία. Στο τσιπουράδικο Καρνάγιο, θεωρούμε την αποκλειστική επαφή με τους πελάτες μας θεμελιώδη. Έτσι, είμαστε πάντα παρόντες και πρόθυμοι να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα φιλική και φιλόξενη.